Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý GD Industry Co., Ltd.

Takmynan Us

KompaniýaProfil

GSH, bir güýçli tehniki güýç we ajaýyp satuw we dolandyryş tejribesi topary bilen enjamlaşdyrylan binagärlik enjamlaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen senagat we söwda kärhanasy hökmünde 2015-nji ýylda döredildi.Kompaniýamyzyň ösmegi bilen bilelikde uly üstünlik gazanýarys we gapy enjamlaryny öndürmek we satmak ugurlarynda uly hormata eýe bolýarys.Professional tehniki ugry we gowy hyzmaty hödürlemek ýokary baha berilýär.Halkara bazaryna yzygiderli barýarys.

fee00cf22d34ed8dd9319bc9dab0514

Indi önümlerimiz Günorta Gündogara, Eastakyn Gündogara gowy satylýar we Euroewro-Amerikan bazaryndaky käbir müşderiler üçin OEM öndürýär, esasanam şu wagta çenli 3 sany uly müşderi.

Marka
%
Marketing
%

Esasy önümlerimiz: Gapy gulpy (Giriş tutawajy gulpy, Otag çeňňegi jisim gulpy, silindr görnüşli gulp, turba gulpy, gaty bürünç örtükli gulp, Rim gulpy, çekme gulpy we ş.m.), enjam enjamlary (SS / bürünç halka, gapy duralgasy, magnit gapy) Stop, Gapy Bolt, Slaýd Gollanma, Trundle) we tutawaçlar / çekişler, mebel çeňňekleri we ş.m. ýaly mebel enjamlary Biziň yzygiderli açýan ýolumyz: Şlage, Baldwin, Kwikset, kompýuter açary we adaty açar bilen üpjün edýäris.Producthli önüm liniýasynyň ömrüni uzaltmak, has uly güýç bilen halkara bazaryny giňeltmek üçin täze önüm öndürmegi dowam etdirýäris.

Maksadymyz “Gowy hil, yhlasly hyzmat, ýokary müşderi” .Siziň güýçli goldawyňyzyň bardygyny kabul edýäris!Täze dost müşderilerimiziň hemmesine hoş geldiňiz we binagärlik enjamlarynyň gudratyny döretmek üçin has köp tagalla edýäris!

97d819b7e9056fb0e2ea9b0988a2ce0
b6b6027ba4a4d7b11820ffb8cff016d
d1bf2183d471fdb135381a02f83f4c1

Islegleriňiz ýa-da hyzmatlaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň!
Whatsapp / Skype / Tel / Wechat: +8615921023469