Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Önümçilik we söwda kärhanasy 600 inedördül metr zawody, plastmassa gurallary we metal gurallary üçin gurallar ussahanasy, jemi 30 sany tehniki işgär we işçi.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 15-30 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 30 gün
mukdar.Kabinet çekýär, gapy çekýär, mebel tutawajy, şkaf düwmeleri, gapy tutawajy, gulp korpusy, silindr, gapy saklaýjy, gapy
has ýakyn, gapy kakýan bolt we beýleki mebel enjamlary.

Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

Töleg şertleriňiz nähili?

Töleg <= 1000USD, 100% öňünden.Töleg> = 1000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden öň balans.
Islendik sorag, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň!

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?